TALOUSARVIOALOITE 177/2009 vp

TAA 177/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtion mielisairaaloiden toimintamenoihin

Eduskunnalle

Lisääntyvä yhteiskunnallinen ahdistus ja pahoinvointi näkyvät myös mielenterveysongelmien jatkuvana kasvuna. Valtion mielisairaaloiden toimintaan talousarviossa osoitetut varat eivät silti ole lisääntyneet suhteessa kasvavan tarpeen määrään. Yhtälö on mahdoton ja vailla täysipainoisen toiminnan edellytyksiä mielenterveyspotilaiden hoidon saannin osalta. Nykyinen kehitys heijastuu kielteisesti lisäksi esim. momentin 33.01.04 sisältämään tutkimustyöhön, yliopisto-opetuksesta aiheutuviin menoihin sekä muiden toimintamenojen maksamiseen.

Mikäli valtio ei kanna riittävästi vastuuta mielisairaaloiden toimintamenoista, tilanne luo paineita korottaa kunnilta perittäviä hoitomaksuja sekä lääninhallituksilta perittäviä mielentilatutkimuksista aiheutuvia kustannuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.01.04 lisäyksenä 50 000 euroa valtion mielisairaaloiden toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​