TALOUSARVIOALOITE 179/2009 vp

TAA 179/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksinhuoltajien lapsilisien korottamiseen

Eduskunnalle

Lapsilisiä maksetaan vuonna 2010 arviolta 1 008 800 lapsesta, joista yksinhuoltajien lapsia on 154 900. Lähes 30 % yksinhuoltajista elää toimeentulotuen varassa. Yhteiskunnan on pidettävä huolta yksinhuoltajaperheistä, joilla on yhä enemmän taloudellisia ja mielenterveydellisiä ongelmia. Monet heistä elävät köyhyysrajan alapuolella. Tämä tulee heijastumaan väistämättä yksinhuoltajaperheiden lasten mahdollisuuksiin pärjätä elämässä. Yksinhuoltajien elämää on tuettava sekä taloudellisesti että muilla tukimuodoilla. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta on nostettava 10 eurolla kuukaudessa nykyisestä 46,60 eurosta 56,60 euroon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.51 lisäyksenä 18 588 000 euroa yksinhuoltajien lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​