TALOUSARVIOALOITE 180/2009 vp

TAA 180/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perheen 1. ja 2. lapsen lapsilisien korottamiseen

Eduskunnalle

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus on sitoutunut vähentämään lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointia ja syrjäytymiskehitystä. Lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään ja eriarvoistumiskehitykseen puututaan parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa. Lapsilisän määrää nostettiin 10 eurolla vuoden 2009 alusta lukien perheen kolmannesta lapsesta alkaen. Korotuksen jälkeen lapsilisän määrä perheen ensimmäisestä lapsesta on 100 euroa kuukaudessa, toisesta lapsesta 110,50 euroa kuukaudessa, kolmannesta lapsesta 141 euroa kuukaudessa, neljännestä 161,50 euroa kuukaudessa ja viidennestä tai useammasta lapsesta 182 euroa kuukaudessa.

Lapsiperheiden tukemista tulee voida jatkaa korottamalla ensimmäisestä ja toisesta lapsesta maksettavaa lapsilisää 10 eurolla vuoden 2010 alusta lukien. Korotuksen jälkeen lapsilisä olisi perheen 1. lapsen osalta 110 euroa ja 2. lapsen osalta 120,50 euroa kuukaudessa. Vuonna 2010 arvioidaan olevan 553 000 perhettä, joissa on yksi lapsi ja 309 900 perhettä, joissa on vähintään kaksi lasta. Näin olleen esitettyjen korotusten kustannusvaikutus on 140 736 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.51 lisäyksenä 140 736 000 euroa perheen 1. ja 2. lapsen lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​