TALOUSARVIOALOITE 181/2009 vp

TAA 181/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen peruspäivärahan nostamiseen

Eduskunnalle

Hallituksen vuoden 2010 talousarvioesitys peruspäivärahan korotukseksi on suorastaan häpeällinen. Hallitus esittää peruspäivärahaksi ensi vuodelle 25,72 euroa päivältä. Siinä on korotusta nykyiseen kokonaista 0,09 euroa päivältä — siis 9 senttiä. Tänä vuonna peruspäiväraha on ollut 25,63 euroa päivältä. Esitämme peruspäivärahan nostamista 29,20 euroon päivässä, jolloin peruspäivärahat olisivat noin 600 euroa kuukaudessa.

Suomen taloudellinen tilanne on heikentynyt voimakkaasti, ja taloudellisessa ahdingossa elävien ihmisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Työttömyys tulee kasvamaan vielä monia vuosia, ja yhä useampi joutuu tulemaan toimeen pelkällä peruspäivärahalla. Päivärahan ostovoimasta on kadonnut yli 30 % kymmenen viime vuoden aikana. Tämä on johtanut suhteellisen köyhyyden voimakkaaseen kasvuun.

Vuonna 2010 peruspäivärahaa arvioidaan korvattavan päivissä laskettuna 6,7 miljoonaa kpl ja keskimääräisen päivärahan olevan 25,00 euroa. Peruspäivärahaa on nostettava siten, että se olisi kuukausitasolla 600 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.20.51 lisäyksenä 7 600 000 euroa peruspäivärahan nostamiseen budjettiperusteisesti 29,20 euroon päivältä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​