TALOUSARVIOALOITE 182/2009 vp

TAA 182/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työmarkkinatuen nostamiseen

Eduskunnalle

Hallituksen vuoden 2010 talousarvioesitys työmarkkinatuen korotukseksi on suorastaan häpeällinen. Hallitus esittää työmarkkinatueksi ensi vuodelle 25,72 euroa päivältä. Siinä on korotusta nykyiseen kokonaista 0,09 euroa päivältä — siis 9 senttiä. Tänä vuonna tuki on ollut 25,63 euroa päivältä.

Suomen taloudellinen tilanne on heikentynyt voimakkaasti, ja taloudellisessa ahdingossa elävien ihmisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Työttömyys tulee kasvamaan vielä monia vuosia, ja yhä useampi joutuu tulemaan toimeen pelkällä työmarkkinatuella. Tuen ostovoimasta on kadonnut yli 30 % kymmenen viime vuoden aikana. Tämä on johtanut suhteellisen köyhyyden voimakkaaseen kasvuun.

Vuonna 2010 työmarkkinatukea arvioidaan korvattavan päivissä laskettuna 37,4 miljoonaa kpl ja keskimääräisen päivärahan olevan 26,80 euroa ylläpitokorvauksineen. Työmarkkinatukea on nostettava siten, että kuukausittainen työmarkkinatuki on 600 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.20.52 lisäyksenä 45 000 000 euroa työmarkkinatuen nostamiseen budjettiperusteisesti 29,20 euroon päivältä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​