TALOUSARVIOALOITE 183/2009 vp

TAA 183/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen toimeentulotuen perusosan nostamiseen

Eduskunnalle

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on talouden taantuman ja kasvavan työttömyyden seurauksena selvässä kasvussa, eikä ole oletettavissa, että muutosta parempaan tapahtuisi kovin nopeasti. Samalla elinkustannuksetkin ovat nousseet kiihtyvällä tahdilla, mutta toisaalta työttömyysturva ja muut ensisijaiset sosiaalietuudet ovat esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna selvästi jääneet jälkeen. Pidentyneet ruoka-apujonot kertovat silminnähden tilanteesta, joka maassamme vallitsee.

Kuntien mahdollisuudet reagoida kasvavaan tarpeeseen toimeentulotuen myöntämisen muodossa ovat nykyisen taloudellisen laman vallitessa hyvin heikot. Kun ihmisten keskinäinen tasa-arvoisuus on riippuvaista siitä, missä he asuvat, ja on kyse perustoimeentulotuesta, ollaan todella vakavassa tilanteessa. Toimeentulotuki on menettänyt ostovoimastaan kymmenen vuoden aikana yli 30 %. Tämä on johtanut suhteellisen köyhyyden voimakkaaseen kasvuun.

Tällä hetkellä toimeentulotuen perusosa on vain 417,45 euroa kuukaudessa. Kuntien talousahdingon vuoksi myös ennalta ehkäisevä tuki on lähes olematon. Suomen valtion on nyt tultava vastaan, otettava normaalia suurempaa taloudellista vastuuta ja taattava siten kaikkien olosuhteiden pakosta tukalaan tilanteeseen joutuneiden suomalaisten perustoimeentulo. Perustoimeentulotuki on nostettava nopeasti sellaiselle tasolle, että Suomessa pystytään laskemaan suhteellista köyhyyttä. Maallemme on häpeä, että emme pysty pitämään huolta heikoimmassa asemassa olevista kansalaisistamme, vaikka olemme yksi kilpailukykyisimmistä ja hyvinvoivimmista valtioista.

Toimeentulotuen perusosaa saavia kotitalouksia arvioidaan olevan ensi vuonna 280 000. Tuen perusosan noston kustannukset esitetyllä tavalla ovat arviolta 140 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.35 lisäyksenä 140 000 000 euroa toimeentuloturvan perusosan nostamiseen budjettiperusteisesti 500 euroon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​