TALOUSARVIOALOITE 184/2009 vp

TAA 184/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Helsingin, Espoon ja Vantaan lähiöiden peruskorjaamiseen

Eduskunnalle

Helsingissä on lukuisia alueita, joiden kunnostaminen olisi erittäin kiireellistä asukkaiden viihtyvyyden ja asuinympäristön parantamisen kannalta. Useiden pääkaupunkiseudun lähiöiden kerrostalot ovat tällä hetkellä sellaisessa kunnossa, että niiden pikaiseen peruskorjaamiseen tarvitaan yhteiskunnan tukea ja edullisia lainoja.

Kuntotutkimukset ovat osoittaneet, että lähiöiden julkisivujen elinkaari on enää 5—10 vuotta, ellei niiden elinkaarta pidennetä korjaustöillä. Pelkästään kunnollisilla julkisivukorjaamisilla pystyttäisiin talojen energiankulutusta pudottamaan 40 prosentilla. Lähiöiden peruskorjaaminen ei rajoitu ainoastaan teknisiin kysymyksiin, sosiaalinen näkökulma on myös erittäin tärkeä. Hallitus ei tätä ajattelutapaa tue, vaan pitää lähiöissä asuvia ihmisiä vähemmän tärkeinä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 40 000 000 euroa Helsingin, Espoon ja Vantaan lähiöiden peruskorjaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​