TALOUSARVIOALOITE 185/2009 vp

TAA 185/2009 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Valtion työntekijöiden lomarahojen vaihtaminen palkattomiin vapaapäiviin

Eduskunnalle

Suomen taloudellinen tilanne on heikentynyt voimakkaasti, ja taloudellisessa ahdingossa elävien ihmisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Kuntatasolla työntekijät ovat alkaneet ottaa esimerkillistä vastuuta pitämällä palkattomia vapaapäiviä kuntatalouden elvyttämiseksi. Valtion työntekijöiden tulisi myös osallistua lamatalkoisiin vaihtamalla lomarahat palkattomiksi vapaapäiviksi. Tämän tulisi tapahtua vapaaehtoispohjalta ja tarvittaessa työmarkkinaosapuolten välisellä sopimuksella.

Valtion palveluksessa on noin 124 000 henkilöä. Heidän lomarahansa kokonaismäärä on arviolta 186 miljoonaa euroa. Mikäli 50 % työntekijöistä vaihtaa lomarahansa vapaisiin, valtion menot vähenevät 93 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että valtion vuoden 2010 talousarvion yleisperusteluissa lausutaan: Eduskunta edellyttää, että valtiontalouden elvyttämiseksi hallitus kannustaa valtion työntekijöitä vaihtamaan vapaaehtoisesti lomarahat palkattomiin vapaapäiviin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​