TALOUSARVIOALOITE 19/2009 vp

TAA 19/2009 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Parkanon raakapuuterminaalin rakentamiseen rautatieaseman yhteyteen

Eduskunnalle

Vuonna 2009 on valmistunut Ratahallintokeskuksen selvitys raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittämisestä. Kotimaisen puun kuljetusten uudelleen suuntautuminen tulee lisäämään rautatiekuljetusten määrää. Kuljetukset tulevat kasvamaan erityisesti Länsi- ja Keski-Suomessa. Nykyisen kuljetuskaluston tehokas käyttö edellyttää raakapuuterminaalien rakentamista, joista kuljetukset tuotantolaitoksille hoidetaan asiakasjunina. Terminaalien käytöllä saavutetaan tehokkaan lastauksen ja liikennöinnin ansiosta merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja parannetaan tällä tavoin Suomen metsäteollisuuden kilpailukykyä.

Ratahallintokeskus on määritellyt Parkanon rautatieaseman yhdeksi tärkeän rataverkon vaikutusalueeksi. Parkano on määritelty kiireellisyysluokituksessa ensimmäiseen toimenpidekoriin, eli vuosina 2009—2010 toteutettaviin raakapuuterminaaleihin. Parkanon raakapuuterminaalia on mahdollisuus myöhemmin täydentää ja laajentaa bioenergiaterminaaliksi. Suunnittelu tätä varten on käynnissä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa Parkanon raakapuuterminaalin rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​