TALOUSARVIOALOITE 190/2009 vp

TAA 190/2009 vp - Reijo Kallio /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen laivanrakennuksen innovaatiotukeen

Eduskunnalle

Meriteollisuus on ajautumassa kovaa vauhtia vaikeuksiin. Telakkamme eivät ole saaneet uusia tilauksia kesän 2008 jälkeen. Nyt tarvitaan nopeita toimia, joilla telakkamme pääsevät pahimman ajan yli. Alushankintojen ja peruskorjausten aikaistaminen on yksi keino. Toinen merkittävä asia on innovaatiotuki. EU-säädökset mahdollistavat, että laivanrakennuksen innovaatiotukea voidaan maksaa vuosittain 20 milj. euroa. Tämä mahdollisuus pitää tässä vaikeassa tilanteessa täysimääräisesti käyttää hyväksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  32.30 uudelle momentille 20 000 000 euroa laivanrakennuksen innovaatiotukeen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Kallio /sd

​​​​