TALOUSARVIOALOITE 192/2009 vp

TAA 192/2009 vp - Reijo Kallio /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuluttajajärjestöille

Eduskunnalle

Kuluttajien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti yhä haasteellisemmaksi puolueettoman tiedonsaannin kannalta. Kuluttajatoiminnalla on tärkeä rooli myös markkinoiden toimivuuden kannalta. Lainsäädäntötyössä kaivataan jatkuvasti kuluttajanäkemystä. Yhteiskunnan etu onkin, että kuluttajien ääni kantautuu päätöksentekoon. Tästä johtuen kuluttajaneuvonnan palveluja tulisi lisätä ja vahvistaa niin, että ne ovat myös alueellisesti tasapuolisia. Vuosien 2007, 2008 ja 2009 talousarvioihin lisättiin 150 000 euroa kuluttajajärjestöille. Eduskunnan aiemmin ilmaiseman selkeän tahdon vastaisesti määrärahaa on jälleen leikattu 150 000 eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.40.50 lisäyksenä 150 000 euroa kuluttajajärjestöille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Reijo Kallio /sd
  • Valto Koski /sd

​​​​