TALOUSARVIOALOITE 197/2009 vp

TAA 197/2009 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintamasotilastunnuksen ja rintamalisän myöntämiseen vuonna 1926 syntyneille veteraaneille

Eduskunnalle

Vuonna 1926 syntyneet veteraanit ja näiden tarvitsemat etuudet ovat jo pitkään olleet keskustelun aiheena eduskunnassa niin kirjallisten kysymysten kuin talousarvioaloitteidenkin muodossa. 24 500 nuorta miestä valmistautui taisteluun vuonna 1944, ja he toimivat puolustusvoimien tärkeänä reservinä. Siitä huolimatta heille ei ole annettu rintamasotilastunnusta, eikä heillä ole oikeutta rintamalisään.

On väärin evätä armeijamme reservinä toimineilta vuonna 1926 syntyneiltä miehiltä oikeus rintamasotilastunnukseen ja rintamalisään. Tärkeässä roolissa olleet sotilaat odottavat vieläkin parannusta tilanteeseensa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen ja rintamalisän myöntämiseen budjettiperusteisesti vuonna 1926 syntyneille veteraaneille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​