TALOUSARVIOALOITE 198/2009 vp

TAA 198/2009 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ruotsissa asuvien sotainvalidien kotipalvelujen järjestämiseen

Eduskunnalle

Ruotsissa asuu nykyisin runsaat 250 suomalaista sotainvalidia. Heistä vähintään 20 prosentin haitta-asteen suuruinen sotavamma on noin 120:llä. Toisin kuin Suomessa asuvat kohtaloveljensä he eivät saa tarvitsemiaan koti- ja tukipalveluja valtion korvaamina lukuun ottamatta ateriapalvelua.

Sotilasvammalaki ei sinänsä tee eroa sen suhteen, asuuko sotainvalidi Suomessa, Ruotsissa vai jossain muualla. Kuitenkin asetuksesta sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta puuttuvat Ruotsissa asuvien sotainvalidien koti- ja tukipalvelujen korvaamista koskevat säännökset. Ruotsissa asuvat sotainvalidit tulisi saattaa tasa-arvoiseen asemaan, sillä useimmat heistä joutuivat lähtemään Suomesta, kun isänmaa ei kyennyt tarjoamaan työtä ja toimeentuloa heille ja heidän perheilleen.

Avopalvelujen korvaaminen olisi helposti toteutettavissa siten, että Valtiokonttori korvaisi suoraan sotainvalideille heidän palveluista maksamansa kulut tositteiden perusteella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 200 000 euroa Ruotsissa asuvien vähintään 20 prosentin sotainvalidien avopalvelujen järjestämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​