TALOUSARVIOALOITE 199/2009 vp

TAA 199/2009 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen 20 prosentin haitta-asteen sotainvalidien laitoshuoltoon

Eduskunnalle

Sotilasvammalain nojalla korvattavan laitoshuollon ulkopuolelle on jätetty pitkäaikaisen hoidon osalta 10—20 prosentin haitta-asteen sotainvalidit ja jaksoittaisen hoidon osalta 10 ja 15 prosentin haitta-asteen sotainvalidit. Keski-iältään 87-vuotiaiden sotainvalidien kohdalla laitoshoitoon pääsyn arvioiminen näiden sotavamman aiheuttamaan haittaan perustuvien prosenttirajojen mukaisesti ei ole enää perusteltua.

Erityisesti sotavammaisia varten valtion ja Raha-automaattiyhdistyksen tuella rakennetuissa sairas- ja veljeskodeissa sekä kuntoutussairaaloissa on luonnollisen poistuman seurauksena vapautunut ja vapautumassa runsaasti paikkoja vaikeavammaisilta. Tämä vapautuva kapasiteetti tulisi käyttää laitoshoitoa tarvitsevien lievävammaisten sotainvalidien hyväksi antamalla heille oikeus valtion korvaamaan hoitoon.

Sotainvalidien lukumäärän on arvioitu vähenevän vuoden 2010 aikana noin 1 000:lla, mitä vastaavasti sotilasvammakorvauksiin momentilla 33.50.51 varattu määräraha pienenee 16,8 miljoonalla eurolla. Laitoshoidon laajentaminen on lähivuosina rahoitettavissa sotainvalidien poistuman valtiolle tuomilla säästöillä, jos se toteutetaan vaiheittain vuoteen 2012 mennessä siten, että ensimmäisinä tämän oikeuden saisivat 20 prosentin haitta-asteen sotainvalidit vuonna 2010.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 4 200 000 euroa 20 prosentin haitta-asteen sotainvalidien budjettiperusteiseen pitkäaikaiseen laitoshuoltoon sotainvalidien sairaskodeissa ja kuntoutussairaaloissa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​