TALOUSARVIOALOITE 200/2009 vp

TAA 200/2009 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Inkeriläisten ja karjalaisten heimoveteraanien yhdistys ry:n toimintaan

Eduskunnalle

Venäjällä asuu hyvin puutteellisissa oloissa Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneita ulkomaalaisia rintamasotilaita. Näiden heimoveteraanien aseman parantamiseksi on perustettu Inkeriläisten heimoveteraanien yhdistys. Yhdistys hankkii varoja toimintaansa pääasiallisesti keräyksillä, eikä sillä ole yhtäkään palkattua henkilöä. Rahat menevät siis täysin heimoveteraanien hyväksi.

Venäjällä asuvien heimoveteraanien tilannetta voidaan monessa suhteessa sanoa kriittiseksi, joten kaikki heille tuleva apu on merkittävää. Heimoveteraanien Suomen puolustusvoimissa palvelemisesta seurasi heille pitkät vapausrangaistukset, jotka pantiin täytäntöön työleirissä Siperiassa tai muualla Neuvostoliitossa.

Talousarvioesitykseen varattu määräraha 540 euroa heimoveteraania kohti on tietenkin hyvä apu heille, mutta aivan liian monelle riittämätön. Edellä mainittu yhdistys on toimittanut apua sinne, missä hätä on suurin, ja yhdistystä tukemalla apu saadaan menemään kaikkein kipeimmin tarvitseviin kohteisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.54 lisäyksenä 40 000 euroa Inkeriläisten ja karjalaisten heimoveteraanien yhdistys ry:n toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​