TALOUSARVIOALOITE 202/2009 vp

TAA 202/2009 vp - Oiva Kaltiokumpu /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen alueellisten elokuvatuotantokeskusten tukemiseen

Eduskunnalle

Alueelliset tuotantokeskukset ovat kehittyneet 2000-luvulla merkittäväksi toimijaksi elokuva- ja audiovisuaalisella alalla. Keskusten kehittymisellä on varmastikin ollut oma positiivinen merkityksensä suomalaisen elokuvan yhä käynnissä olevaan nousukauteen. Esimerkkeinä vuonna 2007 ensi-iltansa saaneista tuotantokeskusten kanssa yhteistyössä toteutetuista elokuvista voidaan mainita V2 (Villilä, Nakkila), Dark Floors - the Lordi Motion Picture (POEM, Oulu) sekä Lieksa, tv-sarja Karjalan Kunnailla (EFFC, Joensuu).

Elokuvat ja yleisestikin audiovisuaalinen ala on tullut lähemmäs ihmistä. Alueellisten tuotantokeskusten kehittäminen ja kehittyminen on antanut myös metropolialueen ulkopuolella asuville suomalaisille mahdollisuuden kokea elokuva- ja audiovisuaaliseen alaan liittyviä elämyksiä. Elokuva asuu nykyään koko Suomessa.

Tuotantokeskukset tekevät verkostojensa kautta merkittävää elokuva- ja audiovisuaalisen kulttuuritoiminnan kehittämistä.

Alueellisissa tuotantokeskuksissa on viimeisten vuosien aikana rakennettu tarvittavaa infrastruktuuria, kehitetty oman henkilöstön osaamista ja verkostoiduttu muiden toimijoiden kanssa. Alueet ovat tuoneet myös lisärahoitusta suomalaiseen av-tuotantotoimintaan. Alueiden päättäjät ja sidosryhmät ovat olleet tyytyväisiä tuotantokeskuksissa saavutettuihin tuloksiin ja ovat sitoutuneet tuotantokeskusten kehittämiseen myös jatkossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 300 000 euroa alueellisten elokuvatuotantokeskusten tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Oiva Kaltiokumpu /kesk
  • Antti Vuolanne /sd
  • Veijo Puhjo /vas
  • Sampsa Kataja /kok
  • Krista Kiuru /sd
  • Reijo Kallio /sd
  • Juha Korkeaoja /kesk

​​​​