TALOUSARVIOALOITE 203/2009 vp

TAA 203/2009 vp - Oiva Kaltiokumpu /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kokemäenjoen tulvasuojeluun Porissa

Eduskunnalle

Kokemäenjoki on Suomen neljänneksi suurin vesistö. Sen Poriin tulvan muodossa aiheuttama vahingonvaara on asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen suurin. Tulvavaara-alueen suuruus on 40 km2, josta rakennettua aluetta noin puolet. Suurin mahdollinen tulva kastelisi noin 5 000 asuntoa, jolloin ne muuttuisivat ainakin pääosin asuinkelvottomiksi ja noin 15 000 asukasta joutuisi evakkoon. Taloudelliset vahingot olisivat miljardiluokkaa. Valtiolla ja Porin kaupungilla on sopimus Kokemäenjoen tulvasuojelun toteuttamisesta ja kustannusten jaosta (Porin kaupunki 52 % ja valtio 48 %).

Valtion tulisi olla toteuttamassa Porin kanssa solmittua sopimusta ja poistamassa Porin tulvasuojelun puutteen aiheuttamia akuutteja riskejä ja ongelmia. Samalla hankkeella olisi, ottaen huomioon valtion panostusta seuraava kaupungin vähintään vastaava rahoitusosuus, merkittävä elvytysvaikutus maanrakennusalalla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 500 000 euroa valtion osuutena Kokemäenjoen tulvasuojeluun Porissa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Oiva Kaltiokumpu /kesk

​​​​