TALOUSARVIOALOITE 204/2009 vp

TAA 204/2009 vp - Oiva Kaltiokumpu /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 212 Säkylään

Eduskunnalle

Maantien 212 Säkylä—Huittinen varrella asuvat ja tietä käyttävät ihmiset ovat vakavasti huolissaan kevyen liikenteen turvallisuudesta kyseisen tein osalta. Tiellä on vilkas tavara- ja henkilöliikenne, jossa kulkee paljon koululaisia ja muita kevyen liikenteen tienkäyttäjiä. Raskasliikenne muodostuu pääosin alueella toimivien puolustusvoimien ja elinkeinoelämän aiheuttamasta liikenteestä. Porin prikaati on Suomen puolustusvoimien kansainvälinen koulutuskeskus, joka on laajentunut merkittävästi viime vuosina. Puolustusvoimien rauhanturva- ja kansainvälisten joukkojen tarvitsemat lentokuljetukset siirrettiin liian pieneltä Porin lentokentältä Tampereen lentokentälle. Se lisäsi merkittävästi tien Säkylä—Huittinen, mt 212, käyttöä. Huittinen on myös keskeinen kuntakeskus, jonka palveluja Säkylän asukkaat tarvitsevat ja käyttävät mt 212:ta. Satakunta on Suomen vilja-aitta, jonka johdosta siellä on voimakasta elintarviketeollisuutta; maan ainoa sokeritehdas, ainoa kasvispakastetehdas, johtava einestehdas ja suuri broilerikeskittymä. Teollisuus käyttää erittäin paljon mt 212:ta, jonka kunto on romahtamassa. Maantielle tehdään perusparannusta läheisen kultakaivoksen vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 212 Säkylään.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Oiva Kaltiokumpu /kesk

​​​​