TALOUSARVIOALOITE 206/2009 vp

TAA 206/2009 vp - Oiva Kaltiokumpu /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 212 perusparantamiseen välillä Jokisivu—Mauriala Turun tiepiirissä

Eduskunnalle

Porin prikaati on Suomen puolustusvoimien kansainvälinen koulutuskeskus, joka on laajentunut merkittävästi viime vuosina. Puolustusvoimien rauhanturva- ja kansainvälisten joukkojen tarvitsemat lentokuljetukset siirrettiin liian pieneltä Porin lentokentältä Tampereen lentokentälle. Se lisäsi merkittävästi tien Säkylä—Huittinen, mt 212, käyttöä. Huittinen on myös keskeinen kuntakeskus, jonka palveluja Säkylän asukkaat tarvitsevat ja käyttävät maantietä 212. Satakunta on Suomen vilja-aitta, jonka johdosta siellä on voimakasta elintarviketeollisuutta; maan ainoa sokeritehdas, ainoa kasvispakastetehdas, johtava einestehdas ja suuri broilerikeskittymä. Teollisuus käyttää erittäin paljon maantietä 212, jonka kunto on romahtamassa. Maantielle tehdään perusparannusta läheisen kultakaivoksen vuoksi. Tiehallinnon jo päätetyn korjaussuunnitelman toteuttaminen maantielle 212, välille Jokisivu—Mauriala, edellyttää nopeasti lisärahoituksen saantia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa maantien 212 perusparantamiseen välillä Jokisivu—Mauriala Turun tiepiirissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Oiva Kaltiokumpu /kesk

​​​​