TALOUSARVIOALOITE 209/2009 vp

TAA 209/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen palomiesten eläkeiän alentamiseen tarvittaviin toimiin

Eduskunnalle

Palomiesten eläkeiän nosto tasapäiseen kunnalliseen 63—68 ikävuoden haarukkaan on aiheuttanut jo vakavia ongelmia, vaikka nostoa onkin toteutettu portaittain. Palomiehet jäävät tälläkin hetkellä eläkkeelle keskimäärin 55,5 vuotiaina vaikka eläkeiän portaittaisessa nostossa on edetty 59 vuoden eläkeiän kohdalle. Käytännössä lähes kuudenkymmenen ikävuoden ikäiset palomiehet eivät pysty suoriutumaan palo- ja pelastustoiminnan erinomaista fyysistä kuntoa vaativista tehtävistä. Palomiesten eläkeiän alentaminen takaisin, 30 päivänä kesäkuuta 1989 voimassa olleen eläkesäännön mukaiseen oikeuteen 55 vuoden eläkeikään, on käynnistettävä välittömästi.

Alemman eläkeiän piiriin kuuluisi koko operatiivinen palohenkilöstö, mukaan lukien ne, jotka aikanaan valitsivat korkeamman eläkeiän, koska yksilöllinen varhaiseläke oli tuolloin voimassa, sekä alalle 30.6.1989 jälkeen palkattu operatiivinen palohenkilöstö.

Yleisen edun — turvallisuuden sekä kohtuullisuudentajun vaatimuksesta — on pikaisesti käynnistettävä valmisteleva työ palomiesten eläkeiän alentamiseksi sisäasiainministeriön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen alaisuudessa.

Ehdotettu lain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.01.01 lisäyksenä 250 000 euroa valmistelevaan työhön palomiesten eläkeiän alentamiseksi 55 ikävuoteen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​