TALOUSARVIOALOITE 21/2009 vp

TAA 21/2009 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen huoltovarmuuden varmistamiseksi Kuitu Finland Oy:ltä tehtäviä hankintoja varten

Eduskunnalle

Etelä-Pirkanmaan seutukunta on nimettynä äkilliseksi rakennemuutosalueeksi vuoden 2009 loppuun. Tähän on haettu jatkoaikaa vuodelle 2010. Seutukunnassa erityisesti Valkeakoski on kärsinyt mittavista teollisuuden työpaikkamenetyksistä. Työttömyysaste kuluvan vuoden kesäkuun lopussa oli Valkeakoskella 14,2 prosenttia, Akaassa 14,1, Urjalassa 12,7 ja Kylmäkoskella 11,9. Työttömyysaste on seutukunnan kunnissa kuluvan vuoden aikana noussut useita prosenttiyksikköjä. Etelä-Pirkanmaan seutukunnissa sijaitsevista yrityksistä on joko irtisanottu tai lomautettu noin 1 800 työntekijää.

Alue menetti noin 330 työpaikkaa Kuitu Finland Oy:n konkurssin vuoksi. Valtio on ollut aktiivisesti mukana toimissa, joilla on pyritty löytämään ostaja tehtaalle ja siten töiden jatkumiselle. Yhtenä perusteena jatkolle ovat olleet ympäristösyyt tehdasalueella olevan suuren rikkihiilivaraston käyttämiseksi.

Valtion puolelta yhtenä osapuolena kuitukankaan tuotannon jatkamisneuvotteluissa on ollut työ- ja elinkeinoministeriön alaisena toimiva Huoltovarmuuskeskus. Jotta Huoltovarmuuskeskus voisi sitoutua kuidun/kuitukankaan ostamiseen huoltovarmuuden varmistamiseksi, tulee sille osoittaa siihen riittävät määrärahat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  32.30 uudelle momentille lisäyksenä 5 000 000 euroa huoltovarmuuden varmistamiseksi Kuitu Finland Oy:ltä tehtäviä hankintoja varten.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​