TALOUSARVIOALOITE 211/2009 vp

TAA 211/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen

Eduskunnalle

Vaikeavammaisten henkilökohtainen avustaja -järjestelmä on vaikeavammaisille henkilöille ensisijaisin ja kaikkein tärkein tukimuoto elämän keskeisten perusedellytysten ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Lakiin on sisällytetty vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden oikeus palvelutarpeen arviointiin sekä säännös asian viivytyksettömästä käsittelystä osana yksilöllisen palvelutarpeen arviointia. Huolimatta tarpeen kiireellisyydestä hallitus ei varaa vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajajärjestelmän käyttöön tarpeeksi rahaa. Hallituksen on varattava avustajajärjestelmän toteuttamiseksi ensi vuodelle tarpeellisen suuri määräraha kuntien käytettäväksi tähän tarkoitukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 42 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​