TALOUSARVIOALOITE 212/2009 vp

TAA 212/2009 vp - Matti Kangas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen oppisopimuskoulutuksen vahvistamiseen

Eduskunnalle

Oppisopimuskoulutus on joustava tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto työn ohessa. Oppisopimuskoulutus sopii sekä nuorille että vanhemmille oppijoille. Oppisopimuskoulutus on erityisen tärkeä väylä työelämään niiden nuorten kohdalla, joille ammattitutkinnon suorittaminen oppilaitoksessa on vaikeaa. Pitkäaikaistyöttömälle oppisopimuskoulutus voi olla ainoa tie päästä kiinni työhön.

Oppisopimuskoulutus on tuloksekasta koulutusta, sillä oppisopimuskoulutetuista työllistyy noin 90 prosenttia. Koulutusmuoto on tehokas myös työnantajapuolelle: yritys voi kouluttaa ihmisiä nopeasti ja täsmällisesti niihin tehtäviin, joihin se kaipaa lisätyövoimaa. Lisäksi oppisopimuskoulutus on hyväksi koettu tapa siirtää työpaikalla eteenpäin niin kutsuttua hiljaista tietotaitoa.

Oppisopimuskoulutuksen kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta. Oppisopimuskoulutuksesta on työministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan erittäin hyviä kokemuksia työllistäjänä. Aloitteessa ehdotetaan oppisopimuskoulutuksen voimakkaampaa tukemista työllistymisen helpottamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.30.32 lisäyksenä 5 500 000 euroa oppisopimuskoulutuksen vahvistamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas

​​​​