TALOUSARVIOALOITE 213/2009 vp

TAA 213/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vapaa-ajan kalatalouden lupamaksukäytännön yksinkertaistamisen valmisteluun

Eduskunnalle

Maa- ja metsätalousministeriön strategiassa esitetään erillistä valtiontalouden määrärahaa kalastusalueiden toimintaan. Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueita on 226.

Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammattikalastusta ja virkistyskalastusta edustavat tahot. Kalastusalueista on vähitellen kehittymässä lakisääteisiä yhteistoimintayksiköitä, joissa kalavesien omistajat ja käyttäjät eli elinkeinokalastajat ja vapaa-ajan kalastajat etsivät rakentavia ratkaisuja kalatalouden kehittämiseen.

Nykyisellään viehekalastajat voivat ostaa kalastusluvan vesialueen omistajalta; yleensä kalastuskunnalta tai omistajien muodostamalta kalastusalueelta. Toisaalta myös läänikohtaisia viehelupia myydään vaikka läänijako poistuu 2010.

Vapaa-ajan kalastajan kannalta lupakäytäntö on sekava ja vaikeasti hahmotettava. Esimerkiksi samalla järvellä saattaa olla useita omistajia, jotka myyvät lupiaan omiin järvenosiin.

Kalastajan tulisi saada lupa koko järveen ostamalla se yksikertaisesti yhteen kertaan. Lupakäytännön helpottamista olisi nyt ryhdyttävä kiireesti valmistelemaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.40.51 lisäyksenä 30 000 euroa kalastusalueiden ja vapaa-ajan kalatalouden kehittämiseen sekä lupamaksukäytännön yksinkertaistamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​