TALOUSARVIOALOITE 215/2009 vp

TAA 215/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Huopanan ja Aholanmäen välisen tieosuuden perusparantamiseen Viitasaarella

Eduskunnalle

Maantie 6544 Huopana—Keihärinkoski—Aholanmäki tarvitsee perusparannuksen ensi tilassa. Tieosuus on savipohjainen, päällystämätön ja peruskunnoltaan heikko. Tien huono kunto tuo tienkäyttäjille vaaratilanteita ja merkittäviä toimintaongelmia sekä taloudellisia menetyksiä. Tieosuuden vakituinen käyttö käsittää asukkaiden lisäksi linja-autoliikenteen koululais- ja asukaskuljetuksia, postinjakeluliikennettä, kirjastoautoliikennettä, maitotilojen keräilyliikennettä sekä Viitasaaren kaupungin järjestämää palvelutaksiliikennettä.

Osuudella on myös paljon raskasta liikennekalustoa jota käytetään mm. puukuljetuksessa sekä maansiirron ja rakennusalan yritysten toimesta. Lisäksi matkailun lisääntyminen kasvattaa osuuden liikennemäärää jatkuvasti. Tieosuus toimii myös ainoana kiertotievaihtoehtona, jos nelostie ei ole Viitasaaren Hännilänsalmen sillan osalta käytössä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 900 000 euroa maantien 6544 perusparannushankkeeseen välillä Huopana—Aholanmäki.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​