TALOUSARVIOALOITE 216/2009 vp

TAA 216/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 637 (ns. Vihreän väylän) kunnostamiseen Keski-Suomessa

Eduskunnalle

Vihreänä väylänä tunnettu tie 637 on pahasti ylikuormitetulle ja ruuhkaiselle nelostielle vaihtoehtoinen varatie etelä-pohjoissuunnassa. Tie kulkee reittiä Jyväskylän maalaiskunta—Laukaa— Kuusa— Äijälä— Tankolampi—Sumiainen—Konginkangas—Lintulahti ja toimii näin kolmea seutukuntaa yhdistävänä pääväylänä.

Vihreän väylän varrella olevat kylät ja kuntakeskukset edustavat monimuotoista ja ihmisläheistä elämäntapaa. Elinkeinorakenne on monipuolinen. Erityisesti maatila- ja elämysmatkailu kehittyvät voimakkaasti tällä alueella. Paikoitellen reitti kulkee halki valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman.

Tiestön heikko kunto ei saa jarruttaa elinkeinorakenteen myönteistä kehitystä. Tällä seudulliseen tieluokkaan kuuluvalla reitillä kahdeksan kilometrin väli Tankolampi—Pylkkäismäki kaipaa perusparannusta. Tällä matkalla muutama kilometri tietä on todella huonossa kunnossa, mikä voimakkaasti rajoittaa tien laajempaa käyttöä. Tieosuus kärsii sellaisista ongelmista, jotka eivät kuulu seudullisessa tieluokassa olevan tien ominaisuuksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa maantien 637 (ns. Vihreän väylän) peruskorjaukseen Keski-Suomessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​