TALOUSARVIOALOITE 217/2009 vp

TAA 217/2009 vp - Matti Kangas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 parantamiseen välillä Kanavuori—Haapalahti

Eduskunnalle

Valtatie 4 on osa yleiseurooppalaista TEN-päätieverkkoa ja on lyhin sekä keskeisin yhteys pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen välillä. Tie palvelee valtakunnallisen tavaraliikenteen merkittävänä väylänä ja pitkämatkaisten kuljetusten yhteytenä. Valtatien 4 toimivuus ja turvallisuus ovat ehdottomia edellytyksiä kehittyvälle Jyvässeudun logistiselle keskittymälle.

Tiejakso Kanavuoren ja Haapalahden välillä on osa valtateitä 4, 9, 13 ja 23. Eurooppalaisen ja valtakunnallisen merkityksen ohella tiellä on tärkeä rooli Jyväskylän kaupunkiseudun liikenneverkossa. Pitkämatkaisen liikenteen sisääntuloväylänä toimimisen lisäksi tie välittää runsaasti kasvavan maakuntakeskuksen työmatka- ja asiointiliikennettä. Vaajakosken alueen maankäyttö on voimakkaassa kehitysvaiheessa.

Tien nykyinen liikennemäärä on kaksikaistaisella tiejaksolla 17 000 ajoneuvoa/vrk, kesällä yli 20 300. Raskasta liikennettä on keskimäärin 1 700 ajon./vrk. Vuoteen 2040 mennessä tien liikennemäärän ennustetaan kasvavan tasolle 24 000 ajon./vrk. Onnettomuusriski on suurin liittymissä. Nykyisen tien liittymäkohdat muodostavat pullonkaulakohtia, jotka hidastavat valtakunnallisten liikennevirtojen sujuvuutta merkittävästi.

Hanke koostuu kolme kilometriä pitkän moottoritieosuuden rakentamisesta Kanavuoresta valtateiden 4 ja 9 liittymästä Haapalahteen nykyisen moottoritien eritasoliittymään saakka sekä tarvittavista eritasoliittymistä ja liittyvien teiden/katujen järjestelyistä. Nykyistä tietä tullaan kehittämään maankäyttöä palvelevana katumaisena jaksona, joka jää moottoritien rinnakkaisväyläksi.

Kokonaisuutena hanke on LVM:n pitkän aikavälin kehittämistavoitteiden mukainen, tukee VN:n alueiden kehittämistavoitteita ja on liikenneteknisesti hyvin kannattava. Hanke edistää valtatieverkon liikenteen turvallisuutta ja toimivuutta sekä vaikuttaa olennaisesti kasvavan Jyväskylän seudun kilpailukykyyn.

Hankkeen 1990-luvulla laadittu tiesuunnitelma on vanhentunut, ja uuden suunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 50 Milj. euroa ja koko moottoritiehankkeen noin 80 Milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien 4 jakson Kanavuori—Haapalahti parannustyön aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Reijo Laitinen /sd
  • Susanna Huovinen /sd
  • Tuula Peltonen /sd

​​​​