TALOUSARVIOALOITE 218/2009 vp

TAA 218/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 perusparannustöihin Viisarimäki—Kanavuori-liittymien rakentamiseksi

Eduskunnalle

Valtatie neljän perusparannustöiden määrärahojen puutteen vuoksi Tiehallinnon tekemää järkevää tielinjausta liittymineen ollaan nyt karsimassa toissijaisin perustein. Hankkeen karsintoja ollaan toteuttamassa Oravasaaren ja Nisulan eritasoliittymien poistamisella.

Mikäli liittymät jätetään rakentamatta, luodaan Uuden Jyväskylän kaupungin kasvusuunnan alueelle 22 kilometrin tieosuus, jonka kohdalta ei ole pääsyä valtatielle, eikä valtatieltä nykyisille ja tuleville asuin- ja elinkeinoalueille.

Liittymien rakentaminen tulisikin hoitaa suunnitellulla tavalla samalla kun tietä rakennetaan, jolloin myös kustannukset jäävät alhaisemmiksi, kuin rakentamalla tarvittavat liittymät joskus myöhemmin.

Liittymien rakentaminen edistää valtakunnallisen päätieverkon liikenteen toimivuutta, sekä vaikuttaa olennaisesti kasvavan Jyväskylän seudun kilpailukykyyn.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 600 000 euroa Oravasaaren ja Nisulan valtatien 4 perusparannustöistä poistettujen eritasoliittymien toteuttamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​