TALOUSARVIOALOITE 219/2009 vp

TAA 219/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Jämsän Hiidenmäen eritasoliittymän suunnittelutyöhön

Eduskunnalle

Valtatiellä 9 sijaitseva Jämsän Hiidenmäen risteys on yksi Keski-Suomen vaarallisimmista. Liittymän merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään, sillä se yhdistää Himoksen yhä kasvavan matkailualueen ja Jämsän keskustan palvelut toisiinsa. Liittymän parantamisesta eritasoliittymäksi on olemassa Keski-Suomen tiepiirin laatima suunnitelma. Suunnitelman kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Jämsän Hiidenmäen eritasoliittymän suunnitteluun ja hankkeen aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​