TALOUSARVIOALOITE 220/2009 vp

TAA 220/2009 vp - Matti Kangas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Tieliikenne on yhteiskuntamme merkittävin liikennemuoto. Hallitusohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on kiinnittää huomiota vaalikauden aikana liikenneväylien hoidon ja ylläpidon rahoituksen jälkeenjääneisyyteen. Tästä huolimatta valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2010 perustienpitoon on kohdennettu ainoastaan 552 000 000 euron määräraha. Rahoitus ei ole missään nimessä riittävä perustienpidon investointitarpeisiin nähden. Liikenteen kasvun myötä tiestön palvelutaso laskee jatkuvasti, ja perustienpitomäärärahoihin kohdistuneiden leikkausten takia tiestön kunto on jo laskenut paikoin hälyttävälle tasolle.

Toimiva tiestö on kansalaisten arjen kannalta ensiarvoisen tärkeä. Se on myös yksi aluepolitiikan keskeisimmistä välineistä. Perustienpidon investointeja on mahdollista toteuttaa tarpeeseen nähden aivan liian vähän. Elinkeinoelämän ja alueiden kehittymistä tukevia kiireellisiäkään investointitarpeita ei voida nykyisillä resursseilla tyydyttää. Myöskään valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetettua liikenneturvallisuustavoitetta ei tienpidon toimin voida riittävästi tukea. On selvää, että sujuva ja turvallinen liikenne on turvattava riittävällä lisärahoituksella. Tieinvestointien elvyttävä vaikutus taloudellisen laskusuhdanteen aikana puolaa myös esitystä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa perustienpitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Annika Lapintie /vas

​​​​