TALOUSARVIOALOITE 223/2009 vp

TAA 223/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi

Eduskunnalle

Työeläkkeissä käytössä oleva taitettu indeksi syö koko ajan eläkkeiden ostovoimaa palkkoihin nähden. Taitetussa indeksissä kuluttajaindeksin vaikutus on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Jotta eläkkeet saataisiin nousemaan palkkojen nousun tahdissa, pitäisi ottaa nopeasti käyttöön puoliväli-indeksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, 50:50. On arvioitu, että taitetun indeksin takia työeläkeläiset ovat menettäneet vuoden 1995 vuosittaisesta eläketasosta noin 1 000 euroa, eli melkein yhden kuukauden eläkkeen verran.

Taitettu eläkeindeksi otettiin aikanaan käyttöön lamavuosien seurauksena. Perusteita sen käytölle ei enää ole. Hallituksen on ryhdyttävä selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.01.01 lisäyksenä 55 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​