TALOUSARVIOALOITE 225/2009 vp

TAA 225/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen aivoinfarktin sairastaneiden kansalaisten lääkkeiden erityiskorvattavuuteen

Eduskunnalle

Aivoinfarktipotilaat tarvitsevat sairastumisensa jälkeen mm. statiinia, tukoksia estäviä lääkkeitä sekä spastisuuden hoitoon tarkoitettuja valmisteita. Eteisvärinän hoitoon on tulossa myös uusia lääkkeitä, joiden yhteydessä säännölliset veren hyytymistekijöiden mittaukset eivät ole enää tarpeen.

Sairausvakuutuslain 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan erityiskorvattavuus (72 %) edellyttää, että kyseessä on vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava välttämätön lääke.

Valtioneuvosto ei ole kuitenkaan esittänyt aivoinfraktipotilaita erityiskorvattavan lääkehoidon piiriin. Näin vaikka kyseessä on nimenomaan vaikea ja pitkäaikainen sairaus, jonka hoidossa lääkitys on välttämätöntä. Tämä asettaa tätä nimenomaista veren tukkeutumien aiheuttamaa sairautta potevat ihmiset eriarvoiseen asemaan esimerkiksi sydäninfarktipotilaiden kanssa, joiden lääkitys on erityiskorvauksen piirissä.

Käytännössä Stakesin Perfect -tutkimuksen tulosten perusteella on arvioitavissa, että erityiskorvattavuus aivoinfraktilääkkeiden osalta alentaisi potilaiden lääkemenoja keskimäärin noin 160 euroa vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.30.60 lisäyksenä 2 000 000 euroa aivoinfarktin sairastaneiden kansalaisten lääkkeiden budjettiperusteiseen korvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​