TALOUSARVIOALOITE 229/2009 vp

TAA 229/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työsuojelupiirien toimintamenoihin

Eduskunnalle

Työsuojelupiirit joutuvat kamppailemaan lisääntyneiden töiden ja henkilökuntapulan tuomien ongelmien kanssa. Resurssit ovat selvästi alimitoitetut, ja samaan aikaan työsuojelu kohtaa jatkuvasti kasvavia haasteita. Ennakkotarkastusten määrä lisääntyy. Työelämän epäkohtien poistaminen ja työsuojelupiirin toiminnan tehostaminen ovat todellisia haasteita. Tämä edellyttää panostusta työsuojelupiirin käytännön työsuojelun valvonta- ja ohjaustyöhön.

Työsuojeluhallinnossa on viime vuosina panostettu voimakkaasti muun muassa ulkomaalaisvalvontaan. Samoin tilaajavastuulaki on tuonut työsuojelupiireille uudenlaisia tehtäviä.

Työsuojelupiirit tekevät tärkeää työtä harmaan talouden kitkemisessä. Harmaa talous tuo mukanaan rikollisuutta ja se on myös suuri työturvallisuusongelma. Rakennusliiton laskelmien mukaan valtio menettää veroja ja sosiaaliturvamaksuja yksin rakennustyömaiden harmaan talouden takia vuosittain vähinään 250 miljoonaa euroa. Summa voi olla jopa huomattavasti enemmän. Lakien muuttamisen lisäksi tarvitaan lisää valvontaa ja myös lisää resursseja työsuojelupiireille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.70.01 lisäyksenä 5 200 000 euroa työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​