TALOUSARVIOALOITE 23/2009 vp

TAA 23/2009 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Juupajoki—Hirsilä—Orivesi-siirtoviemärin rakentamiseen

Eduskunnalle

Juupajoki—Hirsilä—Orivesi-siirtoviemärihankkeen tarkoituksena on keskittää jätevesien käsittely siten, että Juupajoen Korkeakosken sekä Oriveden Hirsilän jätevedet johdetaan Oriveden Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle. Tämän myötä Korkeakosken ja Hirsilän jätevedenpuhdistamot poistuisivat käytöstä. Hanke on kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien ja Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukainen. Hanke sisältyy Pirkanmaan ympäristökeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Juupajoen kunta ja Oriveden kaupunki ovat tehneet päätökset hankkeesta.

Siirtoviemärihankkeen arvioidut kustannukset ovat 1,2 miljoonaa euroa. Valtion rahoitustarve on 0,6 miljoonaa euroa ja vuodelle 2010 osuus on 200 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Juupajoki—Hirsilä—Orivesi-siirtoviemärin rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​