TALOUSARVIOALOITE 230/2009 vp

TAA 230/2009 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen asuntojen korjausavustuksiin

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2010 esitetään asuntojen korjaus- ja energia-, ja terveyshaitta-avustusvaltuudeksi 49 500 000 euroa vaikka selvitysosassa viitataan 60 500 000 euron korjaus- ja energia-avustuksiin. Suhdanneluontoiseksi korjausavustukseksi esitetään 99 000 000 euroa.

Asuntojen korjausavustuksiin osoitettua määrärahaa tulee korottaa, sillä esimerkiksi hissien korjausten avustaminen on jatkuvasti kasvussa, eikä nykyinen määräraha ole riittävä. Samoin terveyshaitta-avustuksia tarvittaisiin huomattavasti enemmän väestön terveydentilan kohentamiseksi erityisesti allergioita ja astmaa sekä muita sairauksia aiheuttavien kohteiden korjaamiseksi. Terveyshaitta-avustusten kansantaloudellinen kokonaiskannattavuus on myöskin huomattava sairastumisten aiheuttamien kustannusten pienenemisenä. Energia-avustuksia tullaan hakemaan edelleen yhä enemmän järjestelmän tultua yhä paremmin tutuksi. On tärkeää, että korjausavustusmäärärahasta osoitetaan erikseen tarveharkintaisiin avustuksiin tarkoitettu määräraha, jonka kokonaissuma tulee kuitenkin nostaa esitetystä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 60 000 000 euroa asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin ja osoittaa kokonaismäärärahasta energia-avustuksiin 15 000 000 euroa, josta 12 500 000 euroa kohdennetaan asuinrakennusten energiatalouden parantamista selvittäviin kuntoarvioihin ja energiatehokkuutta parantaviin investointeihin kerros- ja rivitaloissa ja 2 500 000 euroa tarveharkintaisiin energia-avustuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kangas /vas

​​​​