TALOUSARVIOALOITE 235/2009 vp

TAA 235/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun elinkeinoneuvontaan

Eduskunnalle

Maaseudun elinkeinoneuvonnan tarpeet kasvavat, kun EU:n maatalouspolitiikka monimutkaistuu ja vaikeutuu. Myös eräiden tuotantosuuntien, mm. maidontuotannon, vaikeudet aiheuttavat uusia ongelmia. Maaseutuyritysten kilpailukyky ja kehittäminen, ympäristökysymykset ja vuorovaikutus maaseudun ja taajamien välillä ovat tärkeitä. Niihin tarvitaan tukea ja vahvaa panostusta.

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen politiikka ei sisällä maaseudun osalta riittäviä kehityspanoksia. Tämä näkyy myös siinä, että maaseutuelinkeinojen neuvontaan tarkoitettu määräraha ei ole riittävän suuri.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtionapuun maaseudun elinkeinojen kehittämisneuvontaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Tarja Tallqvist /kd

​​​​