TALOUSARVIOALOITE 238/2009 vp

TAA 238/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Maatilatalouden kehittämisrahastoon

Eduskunnalle

Hallitus osoittaa Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) siirrettäväksi täysin riittämätöntä määrärahaa. Tämä ei riitä lain edellyttämiin tarpeisiin. Määrärahaa tulee kasvattaa, jotta maatalouden ja muiden rakennepoliittisesti perusteltujen hankkeiden rahoitus voidaan turvata. Näin voidaan maatalouden ja maaseudun alasajoa estää ja turvata kotimainen elintarviketuotanto.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.20.61 lisäyksenä 5 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahastoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​