TALOUSARVIOALOITE 24/2009 vp

TAA 24/2009 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sappee—Aitoo—Pälkäne-yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentamiseen

Eduskunnalle

Sappee—Aitoo—Pälkäne-yhdysvesijohto ja siirtoviemärihanke on nelivuotinen hanke, mikä on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2009—2012 yhteistyössä Pälkäneen kunnan ja valtion kanssa. Investointi on tarpeellinen Pälkäneen kunnan elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja turvaamisen kannalta. Alueella sijaitsee laajentuva ja kehittyvä Sappeen matkailukeskus. Hankkeen kokonaiskustannus on 3,5 miljoonaa euroa. Valtion rahoitustarve on 1,75 miljoonaa euroa.

Valtion rahoituksen tarve vuodelle 2010 on 0,4 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 400 000 euroa Sappee—Aitoo—Pälkäne-yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​