TALOUSARVIOALOITE 240/2009 vp

TAA 240/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen meluesteiden rakentamiseen Jyväskylä—Vaajakoski-tieosuudelle

Eduskunnalle

Jyväskylän ja Vaajakosken välille rakennettiin moottoritie noin 30 vuotta sitten. Rinnalle jäi vanha Vaajakosken tie. Molemmilla teillä on erittäin vilkas ja jatkuvasti kasvava liikenne läpi vuorokauden.

Moottoritein rakentamisen aikaan ei meluhaittoihin kiinnitetty riittävää huomiota. Mainittujen teiden varrella ja välissä on runsaasti asutusta ja mm. Jyskän koulu. Näiden kohdalla meluhaitat ylittävät EU-määräysten ja ympäristönsuojelulain mukaiset raja-arvot. Terveysriskit ovat ilmeiset. Lisäksi viihtyvyys kärsii.

Suunnitelmien mukaan riittävien meluesteiden rakentaminen maksaisi runsaat puoli miljoonaa euroa. Rakentamisella on kiire. Keski-Suomen perustienpidon varat ovat täysin riittämättömät tämän toteuttamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Jyväskylä—Vaajakoski-tieosuuden liikennemeluhaittojen ehkäisemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​