TALOUSARVIOALOITE 242/2009 vp

TAA 242/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Keitele—Päijänne-kanavasiltojen korottamiseen

Eduskunnalle

Keiteleë—Päijänne kanava valmistui vuonna 1993, jolloin vesireitti avautui Etelä-Suomesta aina pohjoiseen Keski-Suomeen saakka. Reitillä olevat sillat ovat kuitenkin liian matalia, jotta korkeammat alukset voisivat reittiä käyttää koko laajuudessaan. Erityisen hankala on Vuonteen salmen silta, jonka nostaminen 5,5 metriin olisi edellytys Keitele—Päijänne reitin laajemmalle käytölle.

Vuonna 2010 valmistuva Keljonlahden voimala Jyväskylässä käyttää biopolttoainetta, jonka hankinta-alue on pohjoinen Keski-Suomi. Polttoaineen kuljetus nykyaikaisilla proomuilla on erittäin ympäristöystävällistä ja tehokasta. Keitele—Päijänne-kanavan siltojen mataluus kuitenkin estää tämän kuljetusmuodon. Siltojen korotuksella on kiire.

Siltojen korottaminen edistää myös muutoin kanavan käyttöä sekä hyöty- että vapaa-ajanliikenteeseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Keitele—Päijänne-kanavan siltojen korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​