TALOUSARVIOALOITE 245/2009 vp

TAA 245/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen joukkoliikennetukeen Jyväskylän seudulla

Eduskunnalle

Hallitus on varannut talousarvioon 7,5 miljoonaa euroa suurten kaupunkien joukkoliikennetukea varten. Määrärahaa on nostettu edellisvuoden tasosta, mutta hallitus aikoo jakaa sen vain pääkaupunkiseudun sekä Tampereen, Turun ja Oulun seutujen kesken. Muut keskeiset kaupunkiseudut, mm. Jyväskylän seutu, jää ilman. Tähän ei ole mitään hyväksyttäviä perusteluja. Päinvastoin hallitus aikoo syrjiä seudun ihmisiä, joiden lippujen hintojen maksupainetta tulee keventää tasavertaisesti neljän muun keskuksen ihmisten lippuhintojen kanssa. Myös ilmastopoliittisesti on tärkeää lisätä määrärahaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa joukkoliikennetuen maksamiseksi Jyväskylän seudulla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​