TALOUSARVIOALOITE 246/2009 vp

TAA 246/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorten työllistämiseen

Eduskunnalle

Työttömyys on erittäin voimakkaassa kasvussa. Nuorten työttömyys on lisääntynyt ja pahenee edelleen suhteellisesti selkeästi nopeammin kuin työttömyys kokonaisuudessaan. Lyhyehkökin työttömyys vaarantaa nuoren elämänhallintaa ja osalle nuorista se uhkaa johtaa pitkäaikaiseen syrjäytymiseen. Laaja nuorisotyöttömyys on erittäin vakava ongelma, jonka seuraukset ovat kauaskantoisia.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa ei ole osoitettu riittäviä toimenpiteitä ja varoja nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi. Ns. pitkä momentti, jonka määrärahaa hallitus vuoden 2009 varsinaisessa talousarviossa leikkasi, ei ole oikeassa suhteessa erittäin huolestuttavaan työttömyyskehitykseen.

Aloitteessa esitetään, että toisessa lisätalousarviossa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin lisätään 10 miljoonaa euroa ja lisäys kohdistetaan nuorten työllistymisen edistämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa nuorten työllistämisen edistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​