TALOUSARVIOALOITE 250/2009 vp

TAA 250/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen uusiutuvan energiateknologian edistämiseen

Eduskunnalle

Ilmastomuutos ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistavoite edellyttävät voimakkaita panostuksia uusiutuvan energian tutkimukseen ja käyttöönoton edistämiseen. Tavoitteisiin tulee pyrkiä monipuolisin keinoin. Valtion tulee panostaa tähän tarkoitukseen. Myös tukea energian loppukäyttäjien hankkeisiin tulee lisätä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.60.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa uusiutuvan energiateknologian edistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​