TALOUSARVIOALOITE 251/2009 vp

TAA 251/2009 vp - Ilkka Kantola /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vankeinhoidon toimintamenoihin

Eduskunnalle

Voimassa olevan vankeuslain (767/2005) asettamat vaatimukset vankien kuntouttamiseksi eivät toteudu nykyisellä rahoituksella. Vankeinhoitolaitoksen tietojen mukaan vuonna 2008 vain 49 prosenttia vankeusvangeista osallistui päivittäin toimintoihin, joiden tarkoituksena on edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan.

Tänä vuonna vankeja on ollut keskimäärin 3 550 henkilöä ja vankiluvun odotetaan vuonna 2010 vähenevän noin sadalla. Samalla vangit ovat kuitenkin yhä moniongelmaisempia ja vaativat monipuolista tukea palatakseen yhteiskuntaan. Toiminnoilla vahvistetaan vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan, ylläpidetään tai parannetaan osaamista sekä työ- ja toimintakykyä ja tuetaan päihteetöntä elämäntapaa.

Lain mukaan vankeuden sisältönä on vapauden menetys tai sen rajoittaminen. Vankilaolosuhteet eivät saa olla lisärangaistus. Vankeinhoidon resurssien vähyys johtaa kuitenkin työntekijöiden uupumiseen, toimintojen karsimiseen, kiristyneeseen ilmapiiriin ja laitosten turvallisuuden heikentymiseen. Panostamalla vangeille järjestettäviin toimintoihin voitaisiin merkittävästi parantaa vankien rangaistuksen jälkeistä sopeutumista yhteiskuntaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  25.40.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa vankeinhoidon toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Ilkka Kantola /sd

​​​​