TALOUSARVIOALOITE 252/2009 vp

TAA 252/2009 vp - Ilkka Kantola /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perhehoitoon lastensuojelussa

Eduskunnalle

Lastensuojelun sijaishuolto on Suomessa läntisen Euroopan laitosvaltaisinta. Suomessa laitoksiin sijoitetaan peräti 65 prosenttia lapsista ja nuorista, jotka eivät voi asua omissa kodeissaan. Perhehoitoon sijoitettujen lasten ja nuorten osuus on vain 35 prosenttia eli tällä hetkellä noin 5 500 henkilöä. Hallitusohjelmassa kuitenkin sitoudutaan lastensuojelun sijaishuollon painopisteen siirtämiseen laitoksista perhehoitoon.

Lastensuojelussa perhehoito tarkoittaa lapsen tai nuoren hoidon ympärivuorokautista järjestämistä lapsen kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon etuna on mahdollisuus tarjota inhimillistä, turvallista ja yksilöllistä hoitoa huomattavasti laitoskustannuksia edullisemmin. Perhehoito sopii pitkäaikaisen hoidon lisäksi lastensuojelun kriisitilanteisiin ja muuhun lyhytaikaiseen hoitoon.

Lastensuojelun tarve on ollut kasvussa koko maassa. Lasten ja nuorten ongelmat ovat yhä monimutkaisempia ja lasten pitkäaikaiseen sijoittamiseen oman kodin ulkopuolelle päädytään yhä useammin. Kun hoitojaksot ovat pitkiä, perhehoidon taloudellisuus korostuu. Jos perhehoitajien korvauksiin nyt panostettaisiin, säästöjä saataisiin tulevaisuudessa lastensuojelun sijaishuollon painopisteen muuttuessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa perhehoidon lisäämiseen lastensuojelussa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Ilkka Kantola /sd

​​​​