TALOUSARVIOALOITE 253/2009 vp

TAA 253/2009 vp - Ilkka Kantola /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen oppilashuollon järjestämiseen

Eduskunnalle

Oppilashuollon tarkoituksena on lasten ja nuorten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Kouluterveydenhuollolla on avainasema ongelmien havaitsemisessa ja varhaisessa puuttumisessa. Palveluja järjestetään tällä hetkellä kunnissa kuitenkin hyvin kirjavasti.

Opetushallituksen ja Stakesin vuonna 2007 toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin oppilashuollon henkilöstötilannetta yläkouluissa. Tutkimuksessa selvisi, että lähes kaikissa kouluissa on terveydenhoitaja, mutta koululääkäri on vain 79 prosentissa kouluista. Psykologitoiminta puuttuu 15 ja sosiaalityö 10 prosentista kouluja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehitetyn mallin mukaisesti kouluihin tarvittaisiin yksi terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori 600 oppilasta kohti ja yksi lääkäri 3 000 oppilasta kohti. Tämän saavuttaminen edellyttäisi vuosittain 150 miljoonan euron lisärahoitusta nykyiseen verrattuna. Pelkästään mallin mukaisen terveydenhoitajamäärän saavuttaminen edellyttäisi 400 uuden kouluterveydenhoitajan palkkaamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa oppilashuollon järjestämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Ilkka Kantola /sd

​​​​