TALOUSARVIOALOITE 254/2009 vp

TAA 254/2009 vp - Ilkka Kantola /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoidon tuen lisäämiseen

Eduskunnalle

Suomessa on arviolta 300 000 omaishoitajaa, jotka pitävät huolta perheenjäsenistään tai muista läheisistään, jotka eivät sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta syystä johtuen selviydy arjesta omatoimisesti. Laki omaishoidon tuesta (937/2005) takaa omaishoitajille työstään vähimmäiskorvauksen sekä kolme kunnan järjestämää vapaapäivää kalenterikuukaudessa. Tällä hetkellä kuitenkin vain noin kymmenesosa omaishoitajista saa kunnallista omaishoidon tukea.

Omaishoito on kunnille laitoshoitoon verrattuna edullista. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan yksi omaishoidossa hoidettava tuottaa kunnalle säästöä noin 30 000 euroa vuodessa. Omaishoitoa kannattaisi lisätä, vaikka talousvaikeuksissa kunnat päinvastoin ovat irtisanoneet ja leikanneet omaishoitajien tukia. Määrärahan osoittaminen omaishoidon tukeen edistäisi inhimillistä hoitoa ja auttaisi kuntia selviämään väestön ikääntymisestä johtuvasta voimakkaasta palvelutarpeen lisääntymisestä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Ilkka Kantola /sd

​​​​