TALOUSARVIOALOITE 255/2009 vp

TAA 255/2009 vp - Ilkka Kantola /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Espoo—Salo-oikoradan suunnitteluun

Eduskunnalle

Helsinki—Turku -yhteysvälillä on tärkeä strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä. Radanpidon pitkän aikavälin suunnitelmassa varaudutaankin uuteen Espoo—Salo-oikoradan linjaukseen. Oikorata lyhentäisi reitin matka-aikaa, lisäisi ratayhteyden kilpailukykyä ja parantaisi liikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ekotehokkuutta.

Voimassaoleva hallitusohjelma korostaa kestävää kehitystä ja turvallista liikennettä. Koska raideliikenteen edistäminen tukee asetettujen energiansäästö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista, on myös Turun ja Helsingin välisen ratayhteyden kehittämistä syytä kiirehtiä.

Ratahallintokeskus on käynnistänyt helmikuussa 2009 alustavan yleissuunnitelman ja lakisääteisen ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisen Espoo—Salo-oikoradan uudesta ratalinjauksesta. Tavoitteena on löytää eri vaihtoehdoista paras linjaus maakuntaliittojen ja kuntien maankäytön suunnittelua varten. Myös radan toteutettavuus ja alustava kustannusarvio varmistetaan jatkosuunnittelua varten. Valtion lisärahoituksella nopeutettaisiin ratalinjauksen valmistelutyötä ja lopulta radan rakennustöiden aloittamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Espoo—Salo-oikoradan valmisteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Ilkka Kantola /sd

​​​​