TALOUSARVIOALOITE 256/2009 vp

TAA 256/2009 vp - Ilkka Kantola /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työttömien työllistämis- ja koulutustoimiin

Eduskunnalle

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan heinäkuussa työttömien osuus maamme työvoimasta oli 10,7 prosenttia, joka on 2,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Työttömyys kasvoi kaikilla ammattialoilla. Yksin Varsinais-Suomessa työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa 22 800 henkilöä. Elinkeinoelämän Keskusliiton kesällä toteuttaman suhdannebarometrin mukaan yrityksissä suhdanteiden odotetaan heikkenevän lähikuukausina vielä nykyisestäkin. Tässä tilanteessa hallituksen reagointi yhä pahenevaan työttömyyteen on ollut puutteellista.

Työvoimahallinnon resursseihin on panostettava, jotta työttömyyden purkua ja työttömien auttamista yleisille työmarkkinoille voidaan jatkaa. Aktiivitoimenpiteitä ei voida pitää riittävällä tasolla, jos työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrärahat eivät seuraa työttömyyden kehitystä. Nyt on aika tukea taloustaantumasta kärsineitä, jotta vältetään pitkäaikaistyöttömyyden, vanhentuneen ammattiosaamisen ja syrjäytymisen ongelmat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 50 000 000 euroa työttömien työnhakijoiden työllistämis- ja koulutustoimiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Ilkka Kantola /sd

​​​​