TALOUSARVIOALOITE 257/2009 vp

TAA 257/2009 vp - Ilkka Kantola /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pienvoimaloiden kehittämiseen

Eduskunnalle

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää merkittäviä päästöleikkauksia. Päästöjä voidaan vähentää muun muassa siirtämällä energiantuotannon painopistettä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on arvioinut, että maapallon keskilämpötila nousee tällä vuosisadalla jopa 6,4 astetta. Koska ilmasto on hidas järjestelmä, nykyään tuotettavien päästöjen aiheuttama lämpeneminen jatkuu vielä vuosisatojen ajan. Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire, sillä ilmiön haitat ovat selkeät. Ilmastonmuutoksen arvioidaan muun muassa nostavan meriveden pintaa, lisäävän äärimmäisiä sääilmiöitä ja laajentavan trooppisten tautien levinneisyyttä.

Energiaratkaisut nivoutuvat paitsi ympäristö- myös talouspolitiikkaan. Kansallisella tasolla julkisen tuen avulla uusiutuvasta energiasta saadaan hinnaltaan kilpailukykyistä, jotta yritysten kannattaa ottaa sitä käyttöön. Uusien pienvoimalahankkeiden käynnistyminen taas tukee tavoitetta energiahuollon monipuolisuudesta ja varmuudesta. Voimalahankkeiden paikallinen työllisyysvaikutus voi myös olla merkittävä.

Suomessa on ansiokasta uusiutuviin energiamuotoihin liittyvää tutkimusta. Julkinen rahoitus uusiutuvan energiantuotannon pienvoimalahankkeisiin turvaisi tutkimus- ja kehitystyön jatkuvuuden.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.60.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa uusiutuvan energiantuotannon pienvoimaloiden kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Ilkka Kantola /sd

​​​​